Hem desenvolupat la primera webapp dirigida a CEO’s i DG’s d'empreses, associacions i fundacions que els permet des dels seus dispositius mòbils accedir a tota la informació i comunicació clau i de síntesi de les seves organitzacions.

És a dir, des d'un únic lloc es converteix en l'única font d'informació estructurada (BI’s, quadres de comandament, ERP, CRM, comptabilitat…) i no estructurada (arxius, emails, aplicacions d'escriptori, apps, intranets, webs…) sent aquesta més del 40% del total de la informació manejada.

Dóna solució, d'una banda, al dèficit actual d'accés a la informació des de dispositius mòbils (aquells solament visualitzen el 21% del total de la informació de l'organització), i redueix a una les múltiples fonts d'informació que actualment utilitzen. Tot això tenint en compte que viatgen per sobre del 45% del seu temps i empren al voltant del 50% de la seva jornada en reunions.

L'aplicació web pot tenir com a usuaris a socis, CEO’s, DG’s i els seus consells d'administració i comitès de direcció. Emmagatzema i presenta la informació de l'any i dels anys anteriors, de l'empresa i les seves participades, la interna i de l'entorn, i l'estructurada i no estructurada. Amb un singular ordre i classificació de la informació i comunicació de reunions l'usuari navega a través d'al voltant de 100 carpetes i subcarpetes preestablertes fins a arribar als arxius i documents desitjats.

SICdrive es caracteritza per ser intuïtiu l'accés i les opcions d'ús i la navegació i per la seva administració senzilla i amb la seguretat en el tractament de la informació. A més posseeix un disseny minimalista i ple. Opcionalment disposa d'un DSS (sistema suporti a la decisió) que pot cobrir possibles dèficits d'informació o de síntesi en l'organització.

El mercat actual dóna solucions complementàries a SICdrive com les BI’s, quadres de comandament, sistema d'emmagatzematge en el núvol i gestors documentals. Són solucions parcials, massa obertes algunes, i més pensades com a “motor” que com a prestacions als usuaris, encara que cobreixen amb suficiència els seus objectius.

La utilització de SICdrive porta associats una sèrie de beneficis esperats com que afavoreix les anàlisis d'informació, redueix el temps de cerca de documents, simplifica la gestió al voltant dels usuaris i alinea als actors de l'organització, a més de millorar la productivitat dels seus usuaris.

Els terminis d'execució de la instal·lació, implantació i DSS són respectivament 2,4 i 6 setmanes.