Beneficis percebuts pels nostres clients:

Presidents, CEO’s i DO’s així com els seus respectius Consellers de Administracion i Comites de Direcció perceben amb satisfacció i com beneficis per a la seva gestió i per a les seves organitzacions de SICdrive:

“Que puguin accedir, a tot moment i en tot lloc, a tota la informació rellevant”

“La rapidesa d'accés a la informació desitjada”

“Que l'organització i gestió del sistema permet incrementar el volum de la informació accessible”

“Que poden accedir de forma directa i simultània a la informació per empreses i anys”

“Disposen d'una major quantitat i més estructurada informació de l'entorn”

“L'important estalvi de temps que abans empraven buscant fonts i informació”

“Afavoreix la tasca d'anàlisi d'informació incrementant el temps destinat a la mateixa”

“Disponibilitat d'aquella informació que es requereix excepcionalment però necessària en algun moment”

“L'elaboració instantània de notes/actes de reunions i la seva immediata compartició. Accés fàcil a totes les actes de reunions”

“La disminució de dependència de secretàries i col·laboradors”

I, en general, disposar d'un únic lloc centralitzat amb la informació i comunicació formal i compartida”