-10 seg. temps d'accés a la informació
1 visualització des de qualsevol terminal
1 adreça d'URL
∞ nombre d'empreses associades
∞ nombre d'usuaris
10 opcions d'accés i ús de l'aplicació
3 tipus d'usuaris i múltiples perfils
2 opcions de navegació
2 repositoris centralitzats
100 carpetes i subcarpetes preestablertes
1000’s documents accessibles
10 tipus de documents possibles segons terminal
4 recursos addicionals
5 seccions d'informació de l'aplicació
7 eines per a l'administració
3 formes de pujar documents
2 llenguatges de programació
1 base de dades
1 opció de DSS