SICdrive

DSS (sistema suport a la decisió)


És una eina de B.I. enfocada a l'anàlisi de “causes” de les dades de l'organització que pot permetre resoldre part de les limitacions de la informació per a la gestió de l'Empresa.
Algunes característiques:

1a.Extreu, transforma i càrrega “tota” la informació clau amb informes predefinits en text, taules, indicadors clau i gràfics..
2a.Constitueix una informació des d'una “òptica de síntesi”, per als diferents apartats de l'Ordre Permanent.
3a.Disposa d'informació històrica comparativa amb la finalitat d'analitzar tendències i fixar diferencials de millora.
4a.Pot donar solució a determinats àmbits de l'empresa amb dèficit d'informació.